sharaabaad OXYSOCK

Waan ka xunnahay, ma jiraan wax alaab ah ee ururintan.